Prázdny

Fight club košice.

Web stránka, Vizuálna komunikácia

Jedným zo zaujímavých športových odvetví je určite kontaktný šport. Preto sme sa do prípravy webovej stránky pustili s odhodlaním, aby vizuálna stránka bola rovnako dynamická. Okrem responzívneho riešenia obsahu bolo potrebné zmapovať dlhoročnú históriu klubu v jeho úspechoch, ktoré zachytáva databáza podujatí. Samotný web slúži aj na nábor nových členov, získavanie partnerov a prezentovanie úspechov a noviniek vo svete Kickboxu.

Empty
Prázdny
Prázdny
Empty
Prázdny

Fight club

Branding, Website

Fight club

Branding, Website

Fight club

Branding, Website

Prázdny
Prázdny

LET´S
COLABORATE
.

Prázdny
Prázdny
Empty
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Phone

+421 915 775 125

Email

studio@thebrand.sk

Adress

Remote

Prázdny
Prázdny

Designed by TheBrand. All rights reserved 2018.

Prázdny