Prázdny

Profi diesel.

Web redesign

Nakoľko mi je téma motorizmu veľmi blízka, pristupoval som k tomuto projektu s vlnou kreativity a dynamického designu. Služby servisu boli rozsiahle so špecializáciou na servis a predaj vstrekovacích trysiek, úpravou softwéru vozidiel, ako aj technicky náročných úkonov. Zároveň sa jednalo o redesign a nové responzívne riešenie webu, ktorý si vyžiadal po rokoch update. Samozrejmosťou je užívateľské rozhranie, kde si klient môže sám upraviť a doplniť ľubovoľný obsah, ktorý je okamžite viditeľný online. 

Empty
Prázdny
Prázdny
Empty
Prázdny

Fight club

Branding, Website

Fight club

Branding, Website

Fight club

Branding, Website

Prázdny
Prázdny

LET´S
COLABORATE
.

Prázdny
Prázdny
Empty
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Phone

+421 915 775 125

Email

studio@thebrand.sk

Adress

Remote

Prázdny
Prázdny

Designed by TheBrand. All rights reserved 2018.

Prázdny